Sökning: "Anders Berndtsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Berndtsson.

  1. 1. Solids and gases studied by electron spectroscopy with exciting radiation in the energy range 132-5415 eV

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Anders Berndtsson; Uppsala universitet.; [1979]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER