Sökning: "Anders Avdic"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Anders Avdic.

 1. 1. The capability approach in ict4d research

  Författare :Mathias Hatakka; Åke Grönlund; Anders Avdic; Cathy Urquhart; Avdic Anders; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ICT4D; the capability approach; development as freedom; education; ICT; development; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Användare och utvecklare : om anveckling med kalkylprogram

  Författare :Anders Avdic; Göran Goldkuhl; Anders G Nilsson; Owe Johansson; Bo Göranzon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anveckling; kalkylprogram; användare utvecklare; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen behandlas förutsättningar och effekter av kalkylprogramanveckling (KPA). KPA utförs av anvecklare, som fungerar både som användare och utvecklare. Anvecklare har djup verksamhetskunskap och viss verktygskunskap. Systemet, som anvecklaren utvecklar med kalkylprogram, kallas kalkylsystem. LÄS MER

 3. 3. Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram

  Författare :Anders Avdic; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studieområdet för denna rapport kan formuleras: ”Människor utvecklar med hjälp av kalkylprogram, inom ramen för sina linjearbetsuppgifter, tillämpningar för eget behov, som om de gjordes med ’traditionell’ systemutveckling, skulle innebära betydligt större insatser av tid, personal och specialistkompetens”. Denna aktivitet kan ses ur ett process- produktperspektiv, där processen kallas arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram (AIS-K) och produkten kallas kalkylsystem. LÄS MER

 4. 4. Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram

  Författare :Anders Avdic; Göran Goldkuhl; Sven Carlsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; End user computing; kalkylprogram; kalkylsystem; användarutvecklare; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Governments in control? : the implications of governance and policy entrepreneurship in electronic government

  Författare :Ann-Sofie Hellberg; Åke Grönlind; Anders Avdic; Karin Hedström; Jenny Lagsten; Katarina Lindblad-Gidlund; Kim Normann Andersen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electronic government; governance; policy entrepreneurship; policy making; policy implementation; ICTs; information systems; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER