Sökning: "Anders Ardö"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anders Ardö.

 1. 1. Aspects on Implementation of Ada on Multiprocessor Computers with Shared Memory

  Detta är en avhandling från Department of Computer Engineering, Lund University

  Författare :Anders Ardö; Lunds universitet.; Lund University.; [1986]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis considers various aspects of implementation of high level parallel languages, specially Ada, on true multiprocessor architectures with shared memory.... LÄS MER

 2. 2. Some experimental studies on implementation of parallel languages on multiprocessor computers

  Detta är en avhandling från Department of Computer Engineering, Lund University

  Författare :Anders Ardö; Lunds universitet.; Lund University.; [1983]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; parallel programming language multiprocessor computer;

  Sammanfattning : Implementation of parallel languages on multiprocessor computers.... LÄS MER