Sökning: "Anders Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Anders Andersson.

 1. 1. Extensions for Distributed Moving Base Driving Simulators

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Modern vehicles are complex systems. Different design stages for such a complex system include evaluation using models and submodels, hardware-in-the-loop systems and complete vehicles. Once a vehicle is delivered to the market evaluation continues by the public. LÄS MER

 2. 2. Lindström quantifiers and higher-order notions on finite structures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Andersson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Finite model theory; generalized quantifiers; higher-order quantifiers and operators; bijective Ehrenfeucht-Fraïssé games; quantifying over quantifiers; isomorphism quantifiers; MATEMATIK; MATHEMATICS; MATEMATIK; matematisk logik; Mathematical Logic;

  Sammanfattning : The expressive power of first-order logic is very limited on finite structures. One important way to obtain stronger logics is to add Lindström quantifiers, and another is to add higher-order quantification. We investigate two different ways of combing the two approaches. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturalism och svensk folkhögskola : Studie av en möjlig mötesarena

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Andersson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; folk high school; multiculturalism; organization and institution; arena offormulation and realization; multicultural encounter; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the Swedish folk high school as a possible arena for multicultural encounters. This is done at two levels. One is the so called institutional level, where an attempt is made to identify the underlying set of values of the folk high school in a multicultural perspective. LÄS MER

 4. 4. Numerical Conformal mappings for regions Bounded by Smooth Curves

  Detta är en avhandling från Växjö : Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anders Andersson; Högskolan i Jönköping.; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys; Schwarz–Christoffel mapping; rounded corners; tangent polygons; outer polygon; zipper algorithm; Mathematics; Matematik; Schwarz-Christoffel mapping; Schwarz-Christoffelavbildningen; rundade hörn; tangentpolygoner; yttre polygoner; zipper-algoritmer;

  Sammanfattning : Inom många tillämpningar används konforma avbildningar för att transformera tvådimensionella områden till områden med enklare utseende. Ett exempel på ett sådant område är en kanal av varierande tjocklek begränsad av en kontinuerligt deriverbar kurva. LÄS MER

 5. 5. Tobaksrökens effekter på den lymfocytrekryterande cytokinen interleukin-16

  Detta är en avhandling från Växjö : Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anders Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: There is an increased number of CD8+ cells in the airways in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and also an increased number of CD4+ cells in severe COPD. The CD4 cell chemoattractant interleukin (IL)-16 is also increased in the airways of tobacco smokers. LÄS MER