Sökning: "Analysis framework"

Visar resultat 1 - 5 av 3102 avhandlingar innehållade orden Analysis framework.

 1. 1. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 2. 2. A Symbolic Approach to Human Motion Analysis Using Inertial Sensors : Framework and Gait Analysis Study

  Författare :Anita Sant'Anna; Thorsteinn Rögnvaldsson; Nicholas Wickström; Kamiar Aminian; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; symbolization; expert knowledge; gait analysis; inertial sensors;

  Sammanfattning : Motion analysis deals with determining what and how activities are being performed by a subject, through the use of sensors. The process of answering the what question is commonly known as classification, and answering the how question is here referred to as characterization. LÄS MER

 3. 3. Towards a Framework for Static Analysis Based on Points-to Information

  Författare :Marcus Edvinsson; Welf Löwe; Joakim Nivre; Christoph Kessler; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Static analysis; Points-to analysis; Framework; Computer science; Datalogi; Computer and Information Sciences Computer Science; Data- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Static analysis on source code or binary code retrieves information about a software program. In object-oriented languages, static points-to analysis retrieves information about objects and how they refer to each other. LÄS MER

 4. 4. A pseudoparabolic reaction-diffusion-mechanics system : Modeling, analysis and simulation

  Författare :Arthur Vromans; Adrian Muntean; Martin Lind; Mohammad Asadzadeh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; reaction-diffusion-mechanics model; parameter delimitation; parabolic-pseudoparabolic equations; weak solvability; Rothe method; periodic homogenization; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : In this thesis, parabolic-pseudoparabolic equations are derived coupling chemical reactions, diffusion, flow and mechanics in a heterogeneous medium using the framework of mixture theory. The weak solvability in 1-D of the obtained models is studied. LÄS MER

 5. 5. A Risk Analysis Framework for Maritime Transport of Packaged Dangerous Goods - A Validating Demonstration (Volumes I and II) - click here to view both volumes in PDF

  Författare :Arben Mullai; Teknisk logistik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; maritime transport; risk; accidents and incidents; Teknik; validation; Technological sciences; analysis; Dangerous goods; hazardous materials hazmat ; Keywords - Vol. I; packaging; management; assessment; framework; technique; validation.; marine environment; Keywords - Vol. II;

  Sammanfattning : Abstract - Vol. I In this Volume of the thesis, which consists of two volumes, a risk analysis framework for application in the maritime transport system of packaged dangerous goods (PDG) is presented. In many countries, dangerous goods risks have been ranked high among public concerns. LÄS MER