Sökning: "Ambjörn Ågren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ambjörn Ågren.

  1. 1. Applications of quantitative micromethods for bioenergetic studies of the pancreatic islets, using fluorescence and bioluminescence techniques

    Författare :Ambjörn Ågren; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER