Sökning: "Ambiguous Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Ambiguous Identity.

 1. 1. Arbete och identitet : Om hur städare blir städare

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Marie Aurell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; work; organisation; cleaning; gender; technology; competence; time; space; interaction; practice; identity work; dirty work; women s work; service production; sub-contracting; occupation; qualification; professionality; Städare; arbetsmarknad; yrkesroller; identitet; kvinnodiminerade yrken; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines identity construction processes among contract cleaners. The analysis is based on the assumption that identity is about both being and becoming; identities are never given, but always subject to change. LÄS MER

 2. 2. Class, Place and Identity in a Satellite Town

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Elias le Grand; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; class; identity; place; chav; stigma; symbolic boundaries; youths; moral panics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The central aim of this study is to examine processes of identity formation among white, working-class youths in a marginalized area located on the outskirts of South London. It is primarily based on long-term ethnographic fieldwork but also on analyses of web sites, newspapers and popular culture. LÄS MER

 3. 3. Corporate Environmental Management - Managing (in) a New Practice Area

  Detta är en avhandling från Institute for Economic Research, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden

  Författare :Ralph Meima; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; greening; Green Squeeze; ISO 14001; EMS; ethnography; sensemaking; social construction; identity; organization theory; environmental management; Ericsson; Industriell ekonomi; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet ändrades miljöarbete i företag dramatiskt. Från att ha varit huvudsakligen fokuserad på lagstiftningens krav och tekniska lösningar för utsläpp och avfall, tog miljöarbete (d.v.s. LÄS MER

 4. 4. The Social World Through Infants’ Eyes How Infants Look at Different Social Figures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Clara A. Schmitow; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; infant social looking; emotional facial expressions; experience; identity; behavior regulation; head-mounted cameras; eye-tracking; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how infants actively look at different social figures: parents and strangers. To study infants’ looking behavior in “live” situations, new methods to record looking behavior were tested.Study 1 developed a method to record looking behavior in “live” situations: a head-mounted camera. LÄS MER

 5. 5. Agustina Bessa Luís et l’écriture de l’Histoire

  Detta är en avhandling från Paris : Presses d l'Université de Paris-Sorbonne

  Författare :Alda Maria Lentina; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History; historiographic metafiction; women History; deconstruction; intertextuality; parody; identity; gender; masculine domination.;

  Sammanfattning : When Agustina Bessa-Luís rewrites History she is guided by the will to show the absence of women in History. Our reading will show the reintroduction of women in Portuguese History through the “descontruction” of its discourse. LÄS MER