Sökning: "Alzheimer s disease"

Visar resultat 6 - 10 av 94 avhandlingar innehållade orden Alzheimer s disease.

 1. 6. Statin treatment and beta-Amyloid Production in Patients with Alzheimer s Disease

  Författare :Kina Höglund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; amyloid precursor protein; beta-amyloid; cholesterol; statins; CSF;

  Sammanfattning : Alzheimer s disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder pathologically characterized by neurofibrillary tangles and amyloid plaques. According to the amyloid cascade hypothesis, the increased production of beta-amyloid (Abeta), derived form the amyloid precursor protein (APP), and its aggregation into plaques are key pathological events, driving neurodegeneration in AD. LÄS MER

 2. 7. α-Synuclein Fibril Formation and the Effects of Lipid Membranes

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry, Lund University

  Författare :Ricardo Gaspar; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protein misfolding; alpha-synuclein; Parkinson s disease; microscopic rate constants; Thioflavin T; ganglioside lipids; Exosomes; protein-lipid co-aggregation; model membranes; monomer-dependent secondary nucleation;

  Sammanfattning : Amyloid protein aggregation results in major disturbances of cellular processes in humans. The most common amyloid-related disorders are Alzheimer´s disease and Parkinson´s disease. Parkinson´s disease is charaterized by the formation of protein-rich aggregates that are deposited in neurons, termed Lewy bodies and Lewy neurites. LÄS MER

 3. 8. Magnetic resonance studies in Alzheimer´s disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Eric Westman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Alzheimer s disease (AD) is one of the most common forms of neurodegenerative disorders connected with gradual loss of cognitive functions such as episodic memory. The disease is related to pathological amyloid depositions and hyper phosphorilation of structural proteins in the brain which lead to progressive loss of function, metabolic alterations and structural changes in the brain. LÄS MER

 4. 9. Evaluation of amyloid precursor protein and ß-amyloid as biomarkers for Alzheimer s disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Annika Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; amyloid precursor protein; ß-amyloid; biomarker; cerebrospinal fluid; enzyme-linked immunosorbent assay; plasma;

  Sammanfattning : Alzheimer s disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterised by accumulations of neurofibrillary tangles and amyloid plaques. The major components of the amyloid deposits are the ß-amyloid (Aß) peptides derived from the amyloid precursor protein (APP). LÄS MER

 5. 10. Vascular dementia - classification and clinical correlates

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ulla Andin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Medicine human and vertebrates ; falls; clinical course; hypertension; orthostatic hypotension; dizziness; cerebrovascular disease; Alzheimer?s disease; Neuropathological subgroups; cardiovascular disease; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. LÄS MER