Sökning: "Alving"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Alving.

  1. 1. Solister i mångfalden : signaturerna Bang, Maud och Attis och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ

    Författare :Kristina Lundgren; Stockholms universitet.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnliga journalister – Sverige – 1930-talet – 1940-talet – 1950-talet; Periodicals; Journalists; Sweden; Alving; Barbro; 1909-1987; Adlercreutz; Maud; 1907-2000; Ljungström; Astrid; 1905-1987; Kvinnliga journalister; Sverige; 1930-talet; 1940-talet; Idun;

    Sammanfattning : .... LÄS MER