Sökning: "Alva Myrdal"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Alva Myrdal.

 1. 1. Visioner om medborgerliga publiker : Medier och socialreformism på 1930-talet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petter Tistedt; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history; social reform; social engineering; population debate; leisure; mass media; political culture; democracy; advertising; Sweden; 1930s; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; historia; socialreformism; social ingenjörskonst; befolkningsdebatt; fritid; massmedia; politisk kultur; demokrati; reklam; Sverige; 1930-tal; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how progressive social reformers in Sweden used mass media in order to encourage the general public to take part in discussions on contemporary social and political problems. Two cases are studied in detail: the population debates of the mid-1930s, and the Modern Leisure exhibition in Ystad 1936. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om det egna huset : Från bostadsförsörjning till livsprojekt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Almqvist; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Home economics; a house of one`s own; social housing polisy; the wave of detached houses; life project; life form; life style; intimization; freezon; emotinal project; autonomy; relationships; appropriation; women´s perspective; Ekonomi boende; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : Swedish housing research has disproportionately concentrated on the study of apartment blocks and on how to create functioning neighbourhoods and neighbourliness, as part of a national housing policy that aimed at building apartment blocks for ordinary families. Yet at the same time, most Swedish families with children have been choosing to live in an owner occupied house. LÄS MER

 3. 3. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 4. 4. Arbetarfamiljen och det nya hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stehag : Symposion graduale

  Författare :Sten O Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; arbetarkultur bostadsbyggande socialhygienism; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Housing; Working-Class Culture; Social Hygienism; Modem Architecture; Construction Workers; Social-Democratic Ideology; Mid war Gothenburg;

  Sammanfattning : Early on the Liberal Public of the nineteenth century draw attention to thehousing problem of the poor. In Gothenburg model tenments, build by wealthy philantropists, became the normal solution. In 1S89 the first Swedish, scientific and socialhygenic study of the housing problem, were made in Gothenburg. LÄS MER