Sökning: "Alva Dahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alva Dahl.

  1. 1. I skriftens gränstrakter : Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

    Författare :Alva Dahl; Björn Melander; Anna Cullhed; Per Ledin; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; punctuation; dialogism; written language; stylistics; viewpoint; interpunktion; skiljetecken; typografi; stilistik; skriftspråk; dialogism; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : Punctuation is an indispensable element in formal and literary texts as well as everyday writing. Studying punctuation is therefore necessary in order to understand written language. Still, it does not fit easily into descriptions of language as an abstract, given system, composed of lexicon and grammar. LÄS MER