Sökning: "Allmänmedicin Och Klinisk Epidemiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Allmänmedicin Och Klinisk Epidemiologi.

 1. 1. Power of the Pill : Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins

  Författare :Per Lytsy; Ragnar Westerling; Gunilla Burell; Arne Melander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Statins; lipid-lowering drugs; cholesterol; treatment expectations; beliefs; adherence; health behaviour; Social medicine; Socialmedicin; Community pharmacy services; Samhällsfarmaci; Family medicine; Allmänmedicin; Public health science; Folkhälsovetenskap; Community medicine; Samhällsmedicin; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : Medical treatments with statins are prescribed to patients with increased risk of cardiovascular events. The benefits from statin treatment are well documented in clinical trials, but long-term adherence in patients is low, indicating that patients have an uncertainty about the necessity and benefits of treatment. LÄS MER

 2. 2. Cardiac disease in pregnancy and consequences for reproductive outcomes, comorbidity and survival

  Författare :Kristina Kernell; Ann Josefsson; Gunilla Sydsjö; Nils Erik Nielsen; Olof Stephansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : BackgroundAdvances in medical treatment during the last 50 years have resulted in more individuals with congenital heart disease (CHD) and Marfan syndrome reaching childbearing age. The substantial physiological changes during pregnancy result in a high-risk situation, and pregnancy is a major concern in women with these conditions. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Författare :Berit Edvardsson; Berndt Stenberg; Lars Weinehall; Gunilla Wieslander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 4. 4. Risk factors in type 2 diabetes with emphasis on blood pressure, physical activity and serum vitamin D

  Författare :Pär E:son Jennersjö; Carl Johan Östgren; Fredrik Nyström; Toste Länne; Mai-Lis Hellénius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : BackgroundType 2 diabetes is a common chronic disease with a two-fold increased risk for cardiovascular morbidity and mortality and has an increasing prevalence worldwide. This thesis is based on a study conducted in primary health care in Östergötland and Jönköping, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Studies of Secondary Prevention after Coronary Heart Disease with Special Reference to Determinants of Recurrent Event Rate

  Författare :Mats Gulliksson; Kurt Svärdsudd; Gunilla Burell; Mai-Lis Hellénius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Coronary heart disease; myocardial infarction; epidemiology; population; prevention; recurrence; psychosocial factors; social support; gender; regional variation; co-morbidity; Family medicine; Allmänmedicin; allmänmedicin; Family Medicine;

  Sammanfattning : Objectives. The first aim was to examine the effects of secondary prevention with a focus on determinants in the risk of recurrent coronary heart disease (CHD). LÄS MER