Sökning: "Alla får vara med förskola"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Alla får vara med förskola.

 1. 1. Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Sara Folkman; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; diskurs; Reggio Emilia; Reggio Emiliainspirerad pedagogik; lyssnande; distans; reglering; dialog; meningsskapande; disciplinär styrning; pedagogisk dokumentation; pedagogisk miljö; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik". Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - det vill säga vad konstituerar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver barnen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; hur visar sig barnens röst - vilka av barnens alla olika intressen får gensvar och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna "möjligt att tänka" i en Reggio Emiliakontext. LÄS MER

 2. 2. Den svårfångade delaktigheten i skolan Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 3. 3. En utbildning i processledarskap avseende mångfald utvärdering och aktionsforskning

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Elisabeth C Andersson; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER

 4. 4. Respiratory Tract Infections: Aspects of Aetiology, Virulence, and Communicable Disease Control

  Detta är en avhandling från Infectious Diseases Research Unit

  Författare :Jonas Ahl; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Streptococcus pneumoniae; day care center; communicable disease control intervention; eradication therapy; invasive pneumococcal disease; serotype 3; aetiology; ventilator-associated pneumonia;

  Sammanfattning : The paediatric nasopharyngeal flora is regarded as the largest reservoir for Streptococcus pneumoniae, and the carrier state is always antecedent to infection and a prerequisite for dispersion of these bacteria. Pneumococci are the predominant aetiology of bacterial respiratory tract infections and a major cause of morbidity and mortality, in the most severe cases due to invasive pneumococcal disease (IPD; mainly sepsis and meningitis). LÄS MER

 5. 5. Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Torbjörn Hjort; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social välfärd; Sociala problem; consumption; poverty; consumer society; market society; social exclusion; marginalisation; child poverty; social assistance; unemployment; national insurance; Social problems and welfare; socialförsäkring; Social structures; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : The object of this thesis has been to study the relationship between consumption and economic scarcity from a theoretical perspective. I have used families with children as an empirical example to illustrate the theoretical framework. LÄS MER