Sökning: "Ali Alhelfi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ali Alhelfi.

 1. 1. Development and Assessment of Methods for the Prediction of Hydrodynamic and Ultrasound induced Cavitation

  Författare :Ali Kadhim Hadi Alhelfi; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Keywords: Bubble dynamics; Cavitation; Ultrasound; Acoustic waves; Sonoluminescence; Sonochemistry; and Boundary integral method.;

  Sammanfattning : The cavitation phenomenon has today become a keystone for different areas of science and technology including various industrial processes and medicine. Recently increasing interest and much attention have been paid to study this phenomenon. LÄS MER

 2. 2. On Bubble Dynamics in Acoustic Cavitation

  Författare :Ali Kadhim Hadi Alhelfi; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Nyligen har mycket uppmärksamhet ägnats åt studier rörande ickelinjära oscillationer av sfäriska gasbubblor i pulserande tryckfält. Denna lic-avhandlning syftar till att utöka kunskapen kring kavitationsfenomenet. LÄS MER