Sökning: "Alf Andersson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Alf Andersson.

 1. 1. Macro-Geometric Defects, A numerical and experimental study of springback and surface defects

  Författare :Alf Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Simulation; Sheet-metal forming; Finite element analysis; Information exchange; Springback; Surface defects; Drawbead; Process analyse; Optimisation; materialteknik; Materiallära; Material technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag har kravet på kortare ledtider i bilindustrin dramatiskt ökat behovet av effektivare utvecklingsmetoder vid varje steg i processutvecklingskedjan. För att minska de långa ledtiderna för framtagning av ett formningsverktyg har man introducerat Finita Element (FE) simulering av formningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Use of FE-analysis for predicting and verifying the design of an automotive component forming process with special regard to macro geometric defects

  Författare :Alf Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; information exchange; sheet-metal forminA simulation finite element analysis; springback surface defects Classflcation system and or Index term If any ;

  Sammanfattning : This thesis includes four appended papers. The thesis describes the challenges and advantages of the use of FE-analysis in the design of a component forming process in the automotive industry. LÄS MER