Sökning: "Alexei Nickolaevich Poliakov"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alexei Nickolaevich Poliakov.

  1. 1. Numerical modelling of diapirism : influence of topography, sedimentation, erosion and viscoelastic-plastic rheologies

    Författare :Alexei Nickolaevich Poliakov; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER