Sökning: "Alexander Gontcharov"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alexander Gontcharov.

  1. 1. Extremely Large Telescopes Optical Design and Wavefront Correction

    Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

    Författare :Alexander Gontcharov; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; akustik; optik; Adaptive Optics; Extremely Large Telescopes; optical design methods; wavefront correction methods.; Electromagnetism; optics; Elektromagnetism; acoustics; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Extremt stora teleskop, optisk konstruktion och vågfrontskorrektion 1 Nya resultat inom astronomin För astronomin har senare årtionden varit ytterst händelserika. Ett flertal fascinerande upptäckter har förädlat vår kunskap om universum och dess stjärnor, planeter, galaxer och storskaliga strukturer. LÄS MER