Sökning: "Aleksandra Krusper"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Aleksandra Krusper.

 1. 1. Crash Compatibility between Heavy Goods Vehicles and Passenger Cars

  Författare :Aleksandra Krusper; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; crash; simulation; Front Underrun Protection; Front Underrun Protection Device; Heavy Goods Vehicles; compatibility; structural interaction;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Structural Interaction between Vehicles. An Investigation of Crash Compatibility between Cars and Heavy Goods Vehicles

  Författare :Aleksandra Krusper; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Front Underrun Protection; simulation; Heavy Goods Vehicles; compatibility assessment; FUPD; Front Underrun Protective Device; energy absorption; crash compatibility; HGV; structural interaction; FUP;

  Sammanfattning : While frontal collisions between Heavy Goods Vehicles (HGVs) and passenger cars are rarecompared to car-to-car frontal crashes, they are much more severe. Between 43% and 73% ofall frontal car-to-truck accidents result in fatalities. LÄS MER