Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Contributions to the Theory of Measures of Association for Ordinal Variables

    Författare :Joakim Ekström; Rolf Larsson; Albert Satorra; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; Statistik; Statistics; statistik;

    Sammanfattning : In this thesis, we consider measures of association for ordinal variables from a theoretical perspective. In particular, we study the phi-coefficient, the tetrachoric correlation coefficient and the polychoric correlation coefficient. LÄS MER