Sökning: "Akt PKB"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Akt PKB.

 1. 1. Mechanisms of survival and maintenance of Hematopoietic Stem Cells and Multipotent Progenitor Cells

  Detta är en avhandling från Richard Karlsson Entr. 78, 3rd floor, U-MAS, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Richard Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellulära vätskor; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; hypoxia.; forkhead; Akt PKB; Bcl-2; apoptosis; Flt3; FL; c-kit; KL; cytokines; Hematopoiesis; progenitor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Homeostasen, dvs. bibehållandet av ett konstant antal blodceller, pågår genom hela livet och har sitt urprung från en sällsynt cell som huvudsakligen finns i benmärgen, där den utgör mindre än 1 cell på 10000-100000. LÄS MER

 2. 2. Hormone-Sensitive Lipase and Protein Kinase B; Molecular characterization in testis, adipose tissue and pancreatic beta cells

  Detta är en avhandling från Section for Molecular Signalling, CMB, P.O. Box 94, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Lena Stenson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; signal transduction; pancreas; beta cells; adipocyte; insulin; Akt; protein kinase B; spermatogenesis; cholesterol esterase; hormone-sensitive lipase; testis; cAMP; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling är en s.k. sammanläggningsavhandling och innehåller fyra delarbeten (I-IV), vilka alla är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I delarbetena redovisas undersökningar av två enzymer, hormonkänsligt lipas (HKL) och proteinkinas B (PKB). LÄS MER

 3. 3. Mechanisms of Integrin Signal Transduction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anne Stefansson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Cell biology; Integrin; Integrin signalling; PI3K; Akt PKB; Integrin transmembrane domain; cell spreading; Cellbiologi;

  Sammanfattning : Integrins are a protein family of cell surface receptors, expressed in all cell types in the human body, except the red blood cells. Besides their importance in mediating physical connections with the surrounding environment, the integrin family members are also vital signalling mediators. LÄS MER

 4. 4. PKB/Akt kinase localization and role in stemness maintenance in cancer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mayur Vilas Jain; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Cancer incidence rates have increased over the last decade. Currently available therapies are only moderately effective in targeting cancer cells. Established cancer treatment protocols fail to eliminate populations of cancer stem cells (CSCs), which develop resistance against the chemotherapeutic drugs and lead to cancer recurrence. LÄS MER

 5. 5. Molecular mechanisms of insulin resistance with special emphasis on IRS-1 and PKB/Akt

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Eugénia Carvalho; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Insulin; insulin resistance; diabetes; protein kinase B; insulin receptor substrate-1; insulin signalin; Glute-4; PI 3-kinase; glucose transport; adipose tissue;

  Sammanfattning : .... LÄS MER