Sökning: "Aigars Rubulis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Aigars Rubulis.

  1. 1. T-vector and T-loop morphology analysis of ventricular repolarization in ischemic heart disease

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

    Författare :Aigars Rubulis; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Background Sudden cardiac death (SCD) is responsible for about half of all cardiovascular deaths in the western world. Heterogeneous ventricular repolarization (VR) is a common denominator in the genesis of malignant ventricular arrhythmias responsible for SCD and the presence of coronary artery disease (CAD) is an aggravating factor. LÄS MER