Sökning: "Ahlgren avhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Ahlgren avhandling.

 1. 1. Dental gold and contact allergy

  Detta är en avhandling från Malmö University, Department of Prosthetic dentistry

  Författare :Camilla Ahlgren; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; contact dermatitis; gold alloys adverse effects; inlays;

  Sammanfattning : Guld har i många år använts som rekonstruktionsmaterial vid bettrehabilitering. Mer än 50% av Sveriges vuxna befolkning har kronor och/eller broar framställda i guldlegering och guld används också till stift i rotfyllda tänder, på vilka sedan kronor kan fästas. Guld har länge betraktats vara inert, dvs. LÄS MER

 2. 2. Methodological improvements in quantitative MRI : Perfusion estimation and partial volume considerations

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :André Ahlgren; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-01]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The magnetic resonance imaging (MRI) scanner is a remarkable medical imaging device, capable of producing detailed images of the inside of the body. In addition to imaging internal tissue structures, the scanner can also be used to measure various properties of the tissue. LÄS MER

 3. 3. The prey perspective - behaviour and appearance in a world of predators

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Johan Ahlgren; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Local adaptation; predator regime; phenotypic plasticity; inducible defence; mortality; animal personality; predator; trait-compensation;

  Sammanfattning : The varieties of prey phenotypes that have been revealed in nature are vast and many of these phenotypes are the result of the selective force that predators have had on prey traits in the past. Even within species and populations we see variations due to both differences in the selection forces they live under but also due to individual trait variation. LÄS MER

 4. 4. On the use of the definite article with "nouns of possession" in English

  Detta är en avhandling från Uppsala : Appelbergs boktryckeriaktiebolag

  Författare :Arthur Ahlgren; Stockholms högskola.; [1946]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prognostic factors in prostate cancer with special reference to the effect of hormonal therapy

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Göran Ahlgren; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; neuroendocrine differentiation; tumour cell proliferation; DNA-ploidy; prostate cancer; prognostic factors; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : We have used image cell analysis to analyse nuclear DNA content on fine needle aspiration biopsies from 96 patients diagnosed to have prostate cancer 1980-81. By stratifying diploid and tetraploid tumours according to a cytometric proliferation index (PI), we suggest a new DNA-classification that is prognostic of death from prostate cancer in multivariate analysis including conventional prognostic factors. LÄS MER