Sökning: "Ahlgren avhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Ahlgren avhandling.

 1. 1. Dental gold and contact allergy

  Detta är en avhandling från Malmö University, Department of Prosthetic dentistry

  Författare :Camilla Ahlgren; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; contact dermatitis; gold alloys adverse effects; inlays;

  Sammanfattning : Guld har i många år använts som rekonstruktionsmaterial vid bettrehabilitering. Mer än 50% av Sveriges vuxna befolkning har kronor och/eller broar framställda i guldlegering och guld används också till stift i rotfyllda tänder, på vilka sedan kronor kan fästas. Guld har länge betraktats vara inert, dvs. LÄS MER

 2. 2. Methodological improvements in quantitative MRI : Perfusion estimation and partial volume considerations

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :André Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-01]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Magnetkameran är en fantastisk medicinsk bildutrustning som kan producera detaljerade bilder av insidan av kroppen. Förutom bilder av vävnaden och dess struktur så kan magnetkameran också användas till att mäta olika egenskaper hos vävnaden. LÄS MER

 3. 3. The prey perspective - behaviour and appearance in a world of predators

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Johan Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Local adaptation; predator regime; phenotypic plasticity; inducible defence; mortality; animal personality; predator; trait-compensation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den enorma variationen av beteenden och utseenden som återfinns i djurriket har i alla år fascinerat och länge förbryllat biologer. Rovdjurens skoningslösa utgallring är en av de stora drivkrafterna bakom evolutionen av alla dessa karaktärsdrag. LÄS MER

 4. 4. On the use of the definite article with "nouns of possession" in English

  Detta är en avhandling från Uppsala : Appelbergs boktryckeriaktiebolag

  Författare :Arthur Ahlgren; Stockholms högskola.; [1946]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prognostic factors in prostate cancer with special reference to the effect of hormonal therapy

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Göran Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; neuroendocrine differentiation; tumour cell proliferation; DNA-ploidy; prostate cancer; prognostic factors; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : We have used image cell analysis to analyse nuclear DNA content on fine needle aspiration biopsies from 96 patients diagnosed to have prostate cancer 1980-81. By stratifying diploid and tetraploid tumours according to a cytometric proliferation index (PI), we suggest a new DNA-classification that is prognostic of death from prostate cancer in multivariate analysis including conventional prognostic factors. LÄS MER