Sökning: "Agneta Thörner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Agneta Thörner.

  1. 1. ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse” : Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

    Författare :Agneta Thörner; Kennert Orlenius; Ann-Katrin Svensson; Högskolan i Borås; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barns intresse; målstyrning; guidat deltagande; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

    Sammanfattning : Svensk förskola utgår både från idén om frivillighet och om barns autonomi samtidigt som verksamheten ingår i utbildningssystemet. Denna studie vänder sig till yrkesverksamma och blivande pedagoger i förskolan och har för avsikt att bidra med kunskap om hur pedagoger i sin verksamhet resonerar och främjar barns lärande i relation till barns intresse. LÄS MER