Sökning: "Agneta Oskarsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Agneta Oskarsson.

 1. 1. Tissue localization of some nickel compounds : nickel chloride, nickel carbonyl and nickel subsulphide

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Agneta Oskarsson; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Steroid-Metabolizing Cytochrome P450 (CYP) Enzymes in the Maintenance of Cholesterol and Sex Hormone Levels

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Pettersson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CYP27A1; CYP7B1; cytochrome P450; estrogen receptor; androgen receptor; cholesterol; sex hormone; hydroxylation; steroid metabolism; regulation of steroid levels; PHARMACY Pharmaceutical biochemistry; FARMACI Farmaceutisk biokemi; Farmaceutisk biokemi; Pharmaceutical Biochemistry;

  Sammanfattning : The enzymes CYP27A1 and CYP7B1 are widely expressed in various human tissues and perform catalytic reactions in cholesterol homeostasis and endocrine signaling. We have investigated the metabolism of a synthetic oxysterol. LÄS MER