Sökning: "Agneta Kanold"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Agneta Kanold.

  1. 1. Vårdens ordningar : Tvångsvård av normöverträdare med bristande begåvning

    Författare :Agneta Kanold; Bengt-Erik Eriksson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER