Sökning: "Agne Rustan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Agne Rustan.

 1. 1. Controlled fragmentation and contours in rock blasting : theoretical and technical approaches

  Författare :Agne Rustan; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : The Swedish mining and construction industries have a large interest in improving blasting technology, in milling concerning rock fragmentation by blasting (especially underground in large diameter hole blasting, > 100 mm) and in construction and mining concerning controlled and safe contours in blasted tunnels. This doctoral thesis deals with these matters and includes a licentiate thesis (published in 1970) and five papers A-E included in the doctoral thesis and published during 1983 to 1992. LÄS MER

 2. 2. Volymviktmetodens teoretiska grunder för bestämning av malmhalt hos en blandning av sprängd malm och gråberg : kinematik, svällning, uppluckring, och styckefall i försättningen vid sprängning mot löst berg i pall- och skivrasmodeller

  Författare :Agne Rustan; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER