Sökning: "African influences"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden African influences.

 1. 1. Out of Africa : African influences in Atlantic creoles

  Detta är en avhandling från London : Battlebridge

  Författare :Mikael Parkvall; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Marita Jabet; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mass nouns; articles; omission; subject-pronouns; bare nouns; subject-less clauses; Abidjan; Côte d Ivoire; spoken French; multilingualism; sociolinguistic varieties; French markedness; generic reference; African influences; Franska språket; serial-verb constructions; repetition contexts.; French language;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling bygger på en korpus (Corpus Jabet) av intervjuer som genomfördes med vuxna talare 1996 i Abidjan, Elfenbenskustens största stad och ekonomiska medelpunkt. Informanterna har delats in i tre grupper efter sociolingvistiska kriterier, där skolgång med franska som undervisningsspråk är det väsentligaste: ingen eller ytterst lite skolgång (Grupp A1), avslutat motsvarande mellanstadium (Grupp A2) och minst avslutat motsvarande högstadium (Grupp A3). LÄS MER

 3. 3. Oriental Influences in Swahili. A Study in Language and Cultural Contacts

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Abdulaziz Y. Lodhi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ecological connectivity in East African seascapes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Systems Ecology, Stockholm University

  Författare :Charlotte Berkström; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fish; functional group; food-web interactions; nursery; coral; seagrass; mangrove; landscape ecology; Marine Ecotoxicology; marin ekotoxikologi;

  Sammanfattning : Coral reefs, seagrass beds and mangroves constitute a complex mosaic of habitats referred to as the tropical seascape. Great gaps exist in the knowledge of how these systems are interconnected. This thesis sets out to examine ecological connectivity, i.e. LÄS MER

 5. 5. Fluid Governance: Scalar politics in the South African waterscape

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Vasna Ramasar; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governance; scale; water; politics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Practices of scaling are an everyday part of governance. To ignore the way scaling is used as an intended or unintended means of securing power is a depoliticizing act. In this thesis, I consider processes of scaling and how they shape water governance in South Africa. LÄS MER