Sökning: "Affects"

Visar resultat 1 - 5 av 3023 avhandlingar innehållade ordet Affects.

 1. 1. How planing affects warp

  Författare :Ann Axelsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : Although planers and wood machining researchers have been around a long time, the interactions between planks and planers have been neglected in basic research. With a solid understanding of the movements of planks during planing, planers and planing strategies can be developed to reduce waste and improve the value yield. LÄS MER

 2. 2. Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa

  Författare :Gärd Holmqvist; Åsa Roxberg; Ingrid Larsson; Cristina Lundqvist Persson; Töres Theorell; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Art Therapy; Expressive Therapies Continuum ETC ; Inner Change; Vitality Affects; Basic Affects; Intersubjectivity; Qualitative Research; Bildterapi Art Therapy ; Expressive Therapies Continuum ETC ; inre förändring; vitalitetsaffekter; grundaffekter; intersubjektivitet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig förändring. LÄS MER

 3. 3. Emotional interplay and communication with patients diagnosed with schizophrenia

  Författare :Helena Fatouros Bergman; Gunilla Preisler; Andrzej Werbart; Bent Rosenbaum; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Schizophrenia; communication; affects; EMFACS; gaze; video observation; nonverbal; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Emotional interplay and communication with patients diagnosed with schizophrenia was studied in clinical interviews. Fifty-one video recorded interviews were conducted by two psychologists with nine patients. Qualitative and quantitative methods were used in three successive studies. LÄS MER

 4. 4. Kamratsamspel på småbarnsavdelningar

  Författare :Elin Michélsen; Birgitta Qvarsell; Gunvor Løkken; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddler; peer; interaction; affordance; children’s culture; peer socialization; affects; co-construction; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the interaction that occurs among one- and two-year-olds in preschool. Today there are many toddlers in Swedish preschools but few Swedish studies of the interaction among children of this preschool age. LÄS MER

 5. 5. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Children whose parents suffer from mental illness are a neglected group. The child´s need of a secure predictable grown up, is not always compatible with the parents abilities to care for the child. LÄS MER