Sökning: "Adolphus Henricus Arnberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Adolphus Henricus Arnberg.

  1. 1. Examen opinionis Beccarianæ de poenis capitalibus, quod, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Adolphus Henricus Arnberg, stip. Grönv. Dalek. In Audit. eccles. d. VIII. Jun. MDCCXCI

    Författare :Jacob Fredrik Neikter; Adolphus Henricus Arnberg; Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER