Sökning: "Adnan Prlja"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Adnan Prlja.

  1. 1. Reduced Receivers for Faster-than-Nyquist Signaling and General Linear Channels

    Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

    Författare :Adnan Prlja; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital data transmission; receivers; decoders; channel modeling; intersymbol interference; ISI; MIMO; Faster-than-Nyquist signaling; complexity reduction; observation models; BCJR algorithm; turbo equalization; iterative detection; channel shortening;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens samhälle är allt mer beroende av elektroniska hjälpmedel så som smarta telefoner, läsplattor, datorer osv. Prestandakraven ökar i en allt högre takt och därför måste även den bakomliggande teknologin följa samma trend. LÄS MER