Sökning: "Adhd funktionsnedsättning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Adhd funktionsnedsättning.

 1. 1. Environmental Toxins and Essential Trace Elements at Delivery and ADHD

  Författare :Amanda Ode; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PFCs; manganese; selenium; phthalates; ADHD; fetus;

  Sammanfattning : Perfluorinated compounds (PFCs), phthalates, manganese and selenium are ubiquitous in the environment and humans and influence fetal growth and development. Register and biobank based case-control studies were conducted to investigate the relationship between prenatal exposure to these chemicals and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood. LÄS MER

 2. 2. Stödjande gemenskap : Utveckling och utvärdering av en intervention för livsstilsförändring bland vuxna med adhd

  Författare :Annette Björk; Erika Wall; Stig Vinberg; Ove Hellzén; Ulf Isaksson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : The entire project revolves around a lifestyle intervention that has been developed, implemented and evaluated. The intervention included adults with ADHD and comorbid mental illness. LÄS MER

 3. 3. Conceptualizing professionals' strategies in care pathways for neurodevelopmental disorders

  Författare :Gustaf Waxegård; S Warkentin; Hans Thulesius; Berit Störe Brinchmann; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; neurodevelopmental disorders; autism; ADHD; care pathways; neuroutvecklingstillstånd; autismspektrumtillstånd; ADHD; vårdkedjor; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Neurodevelopmental disorders (ND), are complex neuropsychological functional impairments. About 3-5% of all children meet criteria for attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), and about 1% for autism spectrum disorder – along with intellectual developmental disorder the most common ND diagnoses. LÄS MER