Sökning: "Adewale Adeyinka"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Adewale Adeyinka.

  1. 1. Cytogenetic studies of primary and metastatic breast cancer

    Författare :Adewale Adeyinka; Avdelningen för klinisk genetik; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; cytochemistry; histochemistry; Histology; metastases; prognosis; male breast cancer; breast cancer; trisomy 12; Cytogenetics; chromosomes; vävnadskultur; Clinical genetics; Klinisk genetik;

    Sammanfattning : A series of primary and metastatic breast carcinomas obtained from female and male patients were cytogenetically analysed. Trisomy 12 was identified as a recurrent and sometimes early event in breast carcinogenesis. LÄS MER