Sökning: "Adaptive Optics"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Adaptive Optics.

 1. 1. Methods of Multi-Conjugate Adaptive Optics for Astronomy

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Ralf Flicker; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adaptive optics; anisoplanatism; laser guide stars; performance estimation; wavefront reconstruction; extremely large telescopes; optics; Electromagnetism; Elektromagnetism; acoustics; Astronomy; akustik; space research; optik; multi-conjugate; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2003:Flicker;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Multikonjugerad Adaptiv Optik för Astronomiska Teleskop 1. Atmosfärisk turbulens Allt sedan man på 1600-talet började bruka optiska instrument inom astronomin, för att understödja det mänskliga ögat då man beskådade stjärnhimlen, har astronomer strävat efter att bygga allt större och bättre teleskop för att kunna se längre ut i rymden och skönja allt ljussvagare objekt. LÄS MER

 2. 2. Designer magnetoplasmonics for adaptive nano-optics

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Irina Zubritskaya; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Photonics; magnetoplasmonics; magneto-optics; magneto-optical Kerr effect MOKE ; plasmon ruler; nickel; cobalt; gold; silicon; localized surface plasmon resonance; dimer; trimer; chiroptics; chiral transmission; 2D nanoantennas; dynamic tuning; metal-dielectric; 3D nanoantennas; metasurface; magnetic modulation; perpendicular magnetic anisotropy.;

  Sammanfattning : Materials that provide real-time control of the fundamental properties of light at visible and near-infrared frequencies enable the essential components for future optical devices. Metal nanostructures that couple electromagnetic (EM) radiation on a sub-wavelength length scale to free electrons, forming propagating or localized surface plasmons, provide many exciting functionalities due to their ability to manipulate light via the local EM field shaping and enhancement. LÄS MER

 3. 3. Experimental Adaptive Optics. A test facility for adaptive optics on a small telescope

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Per Knutsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; imaging through turbulent media; wavefront sensing; active or adaptive optics; aberration compensation; astronomical optics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nästa år är det 400 år sedan Galileo Galilei för första gången riktade ett teleskop mot objekt på himlen. Allt sedan dess har teleskopet varit det viktigaste instrumentet för astronomins utveckling och med dess hjälp har vår kunskap om universum revolutionerats. LÄS MER

 4. 4. Peripheral Vision Adaptive Optics and Psychophysics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Robert Rosén; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis is about our peripheral vision. Peripheral vision is poor compared to central vision, due to both neural and optical factors. The optical factors include astigmatism, defocus and higher order aberrations consisting mainly of coma. Neurally, the density of ganglion cells decreases towards the periphery, which limits the sampling density. LÄS MER

 5. 5. Adaptive Optics in Integrated Modeling of Telescopes

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anita Enmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; extremely large telescope; adaptive optics; Integrated model;

  Sammanfattning : This thesis present the implementation of a modular adaptive optics (AO) model, as part of an integrated model of extremely large telescopes (ELTs). The purpose of the project has been to establish knowledge within integrated modeling, with emphasis on adaptive optics. LÄS MER