Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Multiscale Modelling of Reinforced Concrete

    Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

    Författare :Adam Sciegaj; [2018]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; multiscale; bond-slip; cracking; computational homogenisation; reinforced concrete;

    Sammanfattning : Since concrete cracks at relatively low tensile stresses, the durability of reinforced concrete structures is highly influenced by its brittle nature. Cracks open up for ingress of harmful substances, e.g. chlorides, which in turn cause corrosion of the reinforcement. LÄS MER