Sökning: "Adam Jonsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Adam Jonsson.

 1. 1. Towards reliable seismic hazard assessment in underground mines

  Författare :Wille Törnman; Savka Dineva; Jesper Martinsson; Adam Jonsson; Björn Lund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mining and Rock Engineering; Gruv- och berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : Seismic hazard is used for national, regional, and local level to ensure safe constructions in specific areas. In the mining industry this information is valuable e.g. to  design infrastructure or rock support, to reduce the risk of rock burst and to minimise the risk of locating personnel in hazardous areas. LÄS MER

 2. 2. Handelsfrihetens vänner och förbuden : identitet och politisk kommunikation i svensk tullpolitik 1823-1854

  Författare :Patrick Jonsson; Ingrid Åberg; Lars Pettersson; Leos Müller; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Tullpolitik; History subjects; Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : Free trade can seem a peculiar thing, it’s both an economical theory and a trade policy, both an ideology and a scientific theory. Much of these tensions can be found already in the writings of Adam Smith. LÄS MER