Sökning: "Activated protein c resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Activated protein c resistance.

 1. 1. The regulation of factor Va activity by activated protein C -Importance of the individual activated protein C cleavage sites in factor Va

  Detta är en avhandling från Björn Dahlbäck, The Wallenberg Laboratory, Division of Clinical Chemistry, University Hospital, Malmö, Lund University, S-20502 Malmö, Sweden

  Författare :Eva Norström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellulära vätskor; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; activated protein C resistance; activated protein C; Blood coagulation; Factor V;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blodcirkulationen fungerar i kroppen som ett transport system för proteiner, syre och andra metaboliter. Blodet har den svåra uppgiften att vara flytande och samtidigt kunna koagulera på ställen där kärlet går sönder. LÄS MER

 2. 2. Resistance to activated protein C a novel risk factor for venous thrombosis

  Detta är en avhandling från Department for Coagulation Disorders, University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Peter Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APC resistance; mutation; venous thrombosis; blood coagulation; Protein C; factor V; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Venös trombossjukdom (blodpropp i ben och lunga) förekommer i en frekvens av ca 160 per 100.000 invånare och år i Malmö. Venös trombossjukdom är en av våra vanligaste sjukdomar. Bakgrunden till venös trombossjukdom är mångfacetterad och både ärftliga och förvärvade riskfaktorer bidrar till sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Pro- and anticoagulant mechanisms in coronary artery disease. Clinical studies on factor VII and resistance to activated protein C

  Detta är en avhandling från University Hospital Malmö, SE-205 02, Malmö, Sweden

  Författare :Johan Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein C; Factor VII; blood coagulation; myocardial infarction; APC resistance; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; warfarin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtinfarkt och kärlkramp orsakas av förändringar i hjärtats kranskärl pga åderförkalkninng (ateroskleros). Fettinlagring i kärlväggen leder dels till förträngning och dels till bildning av ömtåliga plack som plötsligt kan spricka. LÄS MER

 4. 4. Arterial Thrombosis in Factor V Leiden or Activated Protein C Resistance. Clinical and Experimental Studies

  Detta är en avhandling från Clinical Coagulation Research Unit, Clinical Science, Malmö

  Författare :Ellis Sampram; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activated protein c resistance; Factor V Leiden mutation; thrombophilia; hypercoagulable state; Factor V Leiden mice; arterial thrombosis; venous thromboembolism; peripheral vascular reconstructions; peripheral vascular reconstruction occlusion;

  Sammanfattning : Abstract The last two decades has seen an avalanche of studies establishing Activated protein C (APC) resistance due to Factor V Leiden mutation as the most prevalent genetic risk factor, yet known, for venous thromboembolism. This has been documented in 20-60% of patients with deep vein thrombosis (DVT). LÄS MER

 5. 5. Insulin Signalling and Regulation of Protein Kinase B in Adipocytes

  Detta är en avhandling från Olga Göransson

  Författare :Olga Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; secreting systems; Endocrinology; PDK1; PKB; diabetes; insulin; adipocyte;

  Sammanfattning : Insulin resistance is a hallmark of type 2 diabetes, an increasingly common disorder. The cause of insulin resistance is supposedly failures in the processes used by insulin to signal to the interior of its target cells. These failing steps are still unknown, most probably because of incomplete knowledge of how the insulin signals are transmitted. LÄS MER