Sökning: "Acquired hearing loss"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Acquired hearing loss.

 1. 1. Evaluating the process of change Studies on patient journey, hearing disability acceptance and stages-of-change

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Vinaya K. C. Manchaiah; Thomas Lunner; Gunnel Backenroth; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient journey; Stages of chage; acceptance; hearing disability; hearing loss; Patientprocess; Beteendeförändring; Acceptans; Hörselhandikapp; Hörselskada;

  Sammanfattning : Person with hearing impairment (PHI) and their Communication partners (CPs) have a range of experiences and milestones before, during and after their audiological assessment and/or rehabilitation sessions. The term ‘patient journey’ refers to understanding the experiences and the processes the patient goes through during the course of the disease and the treatment regime. LÄS MER

 2. 2. Cognitive deafness The deterioration of phonological representations in adults with an acquired severe hearing loss and its implications for speech understanding

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulf Andersson; Björn Lyxell; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired hearing loss; phonological processsing; cochlear implants; speechreading; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to examine possible cognitive consequences of acquired hearing loss and the possible impact of these cognitive consequences on the ability to process spoken language presented through visual speechreading or through a cochlear implant.The main findings of the present thesis can be summarised in the following conclusions: (a) The phonological processing capabilities of individuals who have acquired a severe hearing loss or deafness deteriorate progressively as a function of number of years with a complete or partial auditory deprivation. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur par-perspektiv : om anpassningsstrategiers funktionella och sociala innebörder

  Detta är en avhandling från Linköping/Örebro : Linköpings universitet/Örebro universitet

  Författare :Carin Fredriksson; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired hearing loss; couple-perspective; learning to live with; strategies;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to describe the everyday life of couples where one of the spouses has an acquired hearing loss. The main focus was on how they perceived their communicative possibilities in relation to the hearing loss and the role of acceptance in the process of learning to live with acquired hearing loss. LÄS MER

 4. 4. Hearing in Children with cleft palate

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science, Intervention and Technology

  Författare :Birgitta Tengroth; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Objective: The overall aim of this thesis was to collect longitudinal information about hearing thresholds and complications due to otitis media with effusion (OME) in children with cleft palate. Since OME is highly prevalent in children with cleft palate, many authors have hypothesized that the hearing loss associated to OME contributes to the delayed development of early speech and language often seen in these children. LÄS MER

 5. 5. Molecular epidemiology of methicillin-resistant staphylococcus aureus epidemiological aspects of MRSA and the dissemination in the community and in hospitals

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Carolina Berglund; Bo Söderquist; Teruyo Ito; Ulf Tidefelt; Johanna Ericson Sollid; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA ; community-acquired MRSA CA-MRSA ; staphylococcal cassette chromosome mec SCCmec ; multilocus sequence typing MLST ; horizontal transfer; Panton Valentine leukocidin PVL ; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) som bär på genen mecA, har förekommit och spridit sig över hela världen, främst i sjukhusmiljö, och orsakat utbrott av vårdrelaterade (så kallade nosokomiala) infektioner. Dessa infektioner kan inte behandlas med stafylokock-penicilliner och MRSA-bakterierna är ofta resistenta även mot flera andra grupper av antibiotika vilket medför att infektionerna ofta är påtagligt svårbehandlade. LÄS MER