Sökning: "Accident data"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden Accident data.

 1. 1. Having a New Pair of Glassess : Applying Systemic Accident Models on Road Safety

  Författare :Yu-Hsing Huang; Erik Hollnagel; Pietro Carlo Cacciabue; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; accident model; road safety; accident prevention; accident analysis; Cognitive science; Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to discuss the accident models which underlie accident prevention in general and road safety in particular, and the consequences of relying on a particular model have for actual preventive work. The discussion centres on two main topics. LÄS MER

 2. 2. A systemic traffic accident model

  Författare :Yu-Hsing Huang; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; trafikolyckor; trafiksäkerhet; traffic safety; traffic accidents; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Accident models are essential for all efforts in safety engineering. They influence the investigation and analysis of accidents, the assessment of systems and the development of precautions. Looking at accident statistics, the trend for Swedish roads is not pointing towards increased safety. LÄS MER

 3. 3. Computer based statistical treatment in models with incidental parameters : inspired by car crash data

  Författare :Anna Vadeby; Ola Hössjer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematical model; Accident; Statistics; Analysis; Driver; Characteristics; MATHEMATICS; MATEMATIK; 812 Road: Collation of accident statistics; 812 Road: Collation of accident statistics;

  Sammanfattning : Bootstrap and Markov chain Monte Carlo methods have received much attention in recent years. We study computer intensive methods that can be used in complex situations where it is not possible to express the likelihood estimates or the posterior analytically. The work is inspired by a set of car crash data from real traffic. LÄS MER

 4. 4. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Författare :Mattias Strömgren; Ragnar Andersson; Lars Harms-Ringdahl; Kjell Harald Olsen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER

 5. 5. Understanding and prioritizing crash contributing factors

  Författare :Emma Tivesten; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; car safety development; incidents; accident; insurance; mail survey; narrative; driving exposure; nonresponse; Naturalistic driving; crash;

  Sammanfattning : Real world data on driver behavior in normal driving and critical situations are essential for car safety development. Data collection and analysis methods that provide insight into the prevalence of crash contributing factors (e.g. LÄS MER