Sökning: "Accident data"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden Accident data.

 1. 1. Having a New Pair of Glassess Applying Systemic Accident Models on Road Safety

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yu-Hsing Huang; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; accident model; road safety; accident prevention; accident analysis; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to discuss the accident models which underlie accident prevention in general and road safety in particular, and the consequences of relying on a particular model have for actual preventive work. The discussion centres on two main topics. LÄS MER

 2. 2. Understanding and prioritizing crash contributing factors

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Tivesten; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; car safety development; incidents; accident; insurance; mail survey; narrative; driving exposure; nonresponse; Naturalistic driving; crash;

  Sammanfattning : Real world data on driver behavior in normal driving and critical situations are essential for car safety development. Data collection and analysis methods that provide insight into the prevalence of crash contributing factors (e.g. LÄS MER

 3. 3. Computer based statistical treatment in models with incidental parameters inspired by car crash data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Vadeby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK; 812 Road: Collation of accident statistics; 812 Road: Collation of accident statistics; Mathematical model; Accident; Statistics; Analysis; Driver; Characteristics;

  Sammanfattning : Bootstrap and Markov chain Monte Carlo methods have received much attention in recent years. We study computer intensive methods that can be used in complex situations where it is not possible to express the likelihood estimates or the posterior analytically. The work is inspired by a set of car crash data from real traffic. LÄS MER

 4. 4. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mattias Strömgren; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER

 5. 5. Numerical Accident Reconstructions A Biomechanical Tool to Understand and Prevent Head Injuries

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Madelen Fahlstedt; KTH.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Head injuries; Accident Reconstruction; Finite element analysis; Injury prevention; Helmet; Cyclist; Pedestrian; Epidemiology; Applied Medical Technology; Tillämpad medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Traumatic brain injuries (TBIs) are a major health and socioeconomic problem throughout the world, with an estimated 10 million deaths and instances of hospitalization annually. Numerical methods such as finite element (FE) methods can be used to study head injuries and optimize the protection, which can lead to a decrease in the number of injuries. LÄS MER