Sökning: "Ac-YVAD-cmk"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Ac-YVAD-cmk.

 1. 1. Apoptosis And Excitotoxicity In The Death of Cultured And Grafted Dopaminergic Neurones

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Gabriele Schierle; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ac-YVAD-cmk; MK-801; flunarizine; N-methyl-D-aspartate; voltage-dependent calcium channels; Bcl-2; caspase; excitotoxicity; apoptosis; tyrosine hydroxylase; dopamine; Parkinson s disease; intracerebral transplantation; Poly ADP-ribose polymerase; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste två decennierna har transplantation av embryonal vävnad från ventrala mesencephalon, mitthjärnan, utvecklats till en möjlig terapi för Parkinson’s sjukdom. Ju bättre transplantatet återställer den dopaminerga neurotransmissionen, desto större blir den motoriska förbättringen hos patienten. LÄS MER

 2. 2. Neuronal Cell Death and Restoration in the Basal Ganglia: Implications for Huntington's and Parkinson's diseases

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Oskar Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; basal ganglia; Parkinson s disease; Huntington s disease; neural transplantation; restoration; NMDA receptor; excitotoxicity; calcium; caspase; neuronal cell death; apoptosis; transgenic mouse; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Basala ganglierna ligger under hjärnbarken i hjärnan och består av grupper av nervceller som är förbundna med varandra och med hjärnbarken. Till dessa grupper av nervceller hör striatum, globus pallidus, subthalamicus-kärnan och substantia nigra. LÄS MER