Sökning: "Aby Warburg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Aby Warburg.

  1. 1. Bildatlas, åskådning och reproduktion. Aby Warburgs Mnemosyne-atlas och visualiseringen av konsthistoria kring 1800/1900

    Detta är en avhandling från Copenhagen University & Lund University

    Författare :Joacim Sprung; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historiography; Art History; picture atlas; visual education; The Warburg Institute; Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg; Mnemosyne; Fritz Saxl; Aby Warburg;

    Sammanfattning : The dissertation explores the relationship between Aby Warburg’s unfinished picture atlas Mnemosyne and the visualization of Art History around 1800/1900 in an attempt to understand the historical conditions regarding the picture atlas and other visual devices constructed by Warburg and his staff at the Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg (K.B. LÄS MER