Sökning: "Abstract svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 563 avhandlingar innehållade orden Abstract svenska.

 1. 1. Fokus på föra : Om svenska funktionsverbsfrasers semantik och valens, med särskild utgångspunkt i verbet föra

  Författare :Renate Walder; Mats Thelander; Lena Ekberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; functional verb structures; Swedish; cognitive semantics; polysemy; metaphor; domain-mapping; valency; corpus linguistics; Svenska; Swedish language; Svenska språket; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Functional verb structures, e.g. to have a break, to take into account, consist of a functional verb and an abstract noun (in a nominal phrase, NP, or a prepositional phrase, PP). The purpose of this thesis is to test whether three of the most central claims about these structures apply to Swedish functional verb structures with the verb föra. LÄS MER

 2. 2. Brandvägg : ord och handling i en yrkesutbildning

  Författare :Anna-Lena Göransson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel; Svenska; Swedish;

  Sammanfattning : När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER

 3. 3. Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815

  Författare :Andreas Önnerfors; Avdelningen för idé- och lärdomshistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; identification; press history; Freemasonry; educated societies; Tidig modern historia till ca. 1800 ; theories of climate; 18th century; Swedish Pomerania; cultural encounters; German Romanticism; Enlightenment; intellectual history; Modern history up to circa 1800 ;

  Sammanfattning : Between 1648 and 1815, Swedish-Pomerania, at the Baltic shore, belonged to the crown of Sweden. It was both a part of the Holy Roman Empire of German Nation and the Swedish realm. The port town of Stralsund played a key roll in the Swedish economy at the Baltic Sea, whereas the university town of Greifswald was the intellectual centre. LÄS MER

 4. 4. Medling i arbetstvister : en rättslig studie av det svenska systemet i jämförande nordiskt perspektiv

  Författare :Birgitta Nyström; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law: labour law; Civilrätt: arbetsrätt;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 5. 5. Den förhandlade makten : Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan

  Författare :Fredrik Sjögren; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish schools; value conflicts; culture; power; Foucault; framing; negotiation; language; spheres; individualization; administration reforms; Political science; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation argues that, in order to understand how teachers in compulsory Swedish schools deal with what they regard to be cultural value conflicts, an important aspect is negotiations about d... LÄS MER