Sökning: "Absorbed dose"

Visar resultat 1 - 5 av 104 avhandlingar innehållade orden Absorbed dose.

 1. 1. Evaluation of absorbed dose and image quality in mammography

  Författare :Bengt Hemdal; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; optically stimulated luminescence; radioluminescence; in vivo dosimetry; dose reduction; dose protocol; average glandular dose; absorbed dose; Breast cancer; mammography; Monte Carlo; image quality; image quality criteria; contrast-detail phantom;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utvärdering av stråldos och bildkvalitet i mammografi Bröstcancer är den cancerform som är vanligast hos kvinnor. Genom tidig upptäckt med bröströntgen, mammografi, kan man behandla sjukdomen i ett tidigare stadium och därmed minska dödligheten. LÄS MER

 2. 2. Absorbed dose and biological effect in light ion therapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Medicinsk strålningsfysik (tills m KI)

  Författare :Malin Hollmark; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Light ion therapy; absorbed dose calculation; analytical pencil beam model; Monte Carlo; radiobiological modeling; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiological physics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Radiofysik; medicinsk strålningsfysik; Medical Radiation Physics;

  Sammanfattning : Radiation therapy with light ions improves treatment outcome for a number of tumor types. The advantageous dose distributions of light ion beams en-able exceptional target conformity, which assures high dose delivery to the tumor while minimizing the dose to surrounding normal tissues. LÄS MER

 3. 3. Development and evaluation of an independent system for absorbed dose calculations in radiotherapy

  Detta är en avhandling från Stefan Johnsson (request by e-mail)

  Författare :Stefan Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; tomography; medical instrumentation; radiology; Clinical physics; cancer; Cytologi; onkologi; cancerology; oncology; Cytology; PDA; mini-phantom; in-air equivalence; primary kerma; transmission measurement; stopping power ratio; entrance dose; beam quality; quality control; error prevention; monitor unit calculation; radiation therapy; dose calculation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Strålbehandling av cancerpatienter sker idag med avancerad teknik och utrustning. Förberedelserna inför behandlingen är omfattande och kräver medverkan av flera olika personalkategorier och övervakning via datoriserade verifikationssystem. LÄS MER

 4. 4. Radioiodine Therapy of Hyperthyroidism - Simplified patient-specific absorbed dose planning

  Detta är en avhandling från Helene Jönsson, Swedish Radiation Protection Authority, SE-171 16 Stockholm, Sweden

  Författare :Helene Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; absorbed dose. optimise; hyperthyroidism; therapy; 131-I; radioiodine; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Radiojodbehandling av sköldkörteln är den vanligaste radiofarmakaterapin. För att beräkna aktiviteten 131I som krävs för att ge en viss stråldos till sköldkörteln behöver sköldkörtelns massa och den individuella biokinetiken bestämmas. LÄS MER

 5. 5. From Particle-Production Cross Sections to KERMA and Absorbed Dose for the Case 96 MeV n-12C Interactions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bel E. Bergenwall; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nuclear physics; Fast neutrons; En = 96 MeV; charged-particle production; 12C n; px ; 12C n; dx ; 12C n; tx ; 12C n; 3Hex ; 12C n; ax reactions; cross sections; KERMA; microscopic measurements; absorbed dose; Kärnfysik; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : Neutron-carbon interactions have been studied with a focus on charged-particle production of relevance to radiation protection and medical applications, such as cancer therapy. The measurements have been performed using the particle-detection setup, MEDLEY, and the 96 MeV neutron beam at the The Svedberg Laboratory in Uppsala. LÄS MER