Sökning: "Abdul Waheed Malik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Abdul Waheed Malik.

 1. 1. Machine vision architecture on FPGA

  Författare :Abdul Waheed Malik; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Real-Time Optical Position Sensing on FPGA

  Författare :Abdul Waheed Malik; Benny Thörnberg; Mattias O'Nils; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : .... LÄS MER