Sökning: "Ab initio"

Visar resultat 16 - 20 av 247 avhandlingar innehållade orden Ab initio.

 1. 16. Energy Storage Materials: Insights From ab Initio Theory Diffusion, Structure, Thermodynamics and Design

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rafael Barros Neves de Araújo; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Density Functional Theory; Defects Diffusion; Thermodynamics and Batteries.;

  Sammanfattning : The development of science and technology have provided a lifestyle completely dependent on energy consumption. Devices such as computers and mobile phones are good examples of how our daily life depends on electric energy. LÄS MER

 2. 17. Magnetism in complex systems from ab initio theory

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lukas Severin; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Genome-wide structural and functional protein characterization by ab initio protein structure prediction

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Lars Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Saccharymyces cerevisiae; Ab initio protein structure prediction; Protein annotation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många av alla kemiska processer som pågår i våra kroppar utförs av proteiner. När de inte fungerar blir vi sjuka. I vissa fall, till exempel vid Alzheimers sjukdom eller Creutzfeld Jacobs sjukdom, beror det på att ett visst protein har fel form. LÄS MER

 4. 19. Ab initio modeling of xanthate adsorption on ZnS surfaces

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Pär Hellström; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scientific Computing; Teknisk-vetenskapliga beräkningar;

  Sammanfattning : Modeling surface adsorption requires systems of hundreds of atoms. To model such systems at an ab initio level successfully, we need to avoid traditional quantum chemical methods. LÄS MER

 5. 20. Ab initio prediction of the mechanical properties of alloys

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Guisheng Wang; KTH.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : At the time of the 50th anniversary of the Kohn-Sham method, ab initio calculations based on density functional theory have formed an accurate, efficient, and reliable method to work on the properties of engineering materials. In this thesis, we use the exact muffin-tin orbitals method combined with the coherent-potential approximation to study the mechanical properties of high-technology materials. LÄS MER