Sökning: "AV Development"

Visar resultat 1 - 5 av 3618 avhandlingar innehållade orden AV Development.

 1. 1. Överläggningar om hållbar utveckling : En studie av studiecirkelsamtal

  Författare :Martin Lundberg; Staffan Larsson; Lisbeth Eriksson; Gunnar Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Deliberative democracy; deliberations; study circle; sustainable development; Deliberativ demokrati; överläggningar; studiecirkel; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiecirkeln är en pedagogisk praktik som tillskrivs en roll i den svenska demokratin. Studiecirkelns genomförande svarar väl mot en demokratisk praktik som framställs i deliberativ demokratiteori. Avhandlingens idé är att belysa deliberativ demokratiteori med empiri. LÄS MER

 2. 2. Implementering av lärande för hållbar utveckling : En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans organisation

  Författare :Anna Mogren; Niklas Gericke; Hans-Åke Scherp; Johan Öhman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ESD implementation; transformativ education; quality criteria; school leadership; school organisation; Implementering av lärande för hållbar utveckling; kvalitetskriterier; skolans organisation; transformativ utbildning; skolans ledarskap; rektor; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Student outcomes of Education for Sustainable Development (ESD) is reported to be weak and empirical studies investigating the underlying causes have been called for. School organization is pointed out as essential, which highlights the role of school leaders in realizing ESD. LÄS MER

 3. 3. Development of an Environment-Accident Index : A planning tool to protect the environment in case of a chemical spill

  Författare :Åsa Scott Andersson; Mats Tysklind; Ingrid Fängmark; Olof Stjernström; Stellan Fisher; Per Leffler; Ronald Wennersten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental chemistry; Environment-Accident Index; Chemical Accidents; environmental effects; questionnaire; expert judgements; statistical multivariate design; PCA; PLS; Miljökemi; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : The increasing mass and complexity of chemicals being produced and transported has resulted in more rigorous demands on both authorities as well as chemical-handling industries to assess the risks involved. The Environment-Accident Index (EAI), has been proposed as a planning tool created as an equation in which chemical properties (variables describing the chemical involved) are combined with site-specific properties (variables describing the accident site). LÄS MER

 4. 4. Stem cell function and organ development : analysis of Lhx2 function in hematopoietic stem cells and eye development

  Författare :Lina Dahl; Leif Carlsson; Jan-Ingvar Jönsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lhx2; hematopoietic system; hematopoietic stem cell; progenitor; embryonic stem cell; embryoid body; eye development; forebrain; eye field transcription factor; Molecular medicine genetics and pathology ; Molekylär medicin genetik och patologi ; molekylär medicin genetik och patologi ; molecular medicine  genetics and pathology ;

  Sammanfattning : When a multicellular organism suffers damages to tissues/organs it heals itself by either substituting the lost cellular matrix by scar formation or by regenerating the lost tissue. Regeneration likely occurs by a recapitulation of the developmental process that formed the organ. LÄS MER

 5. 5. Dimensions of validity : studies of the Swedish national tests in mathematics

  Författare :Anna Lind Pantzare; Christina Wikström; Per-Erik Lyrén; Gordon Stobart; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national tests; validity; interrater reliability; standard setting; linking; subscores; test development; didactics of educational measurement; beteendevetenskapliga mätningar;

  Sammanfattning : The main purpose for the Swedish national tests was from the beginning to provide exemplary assessments in a subject and support teachers when interpreting the syllabus. Today, their main purpose is to provide an important basis for teachers when grading their students. LÄS MER