Sökning: "ASIH"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet ASIH.

 1. 1. Komplexa operationer i en komplex vårdform om ledning, ledningsbehov och möjligheter till ledning för säkrare vård i hemmet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marianne Lagerstedt; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advanced home health care; careform; command and control; complex endeavor; digital medical patient record; patient safety; referal; shared situational awareness; avancerad hemsjukvård; ASIH; komplex operation; ledningsvetenskap; ledning; digital patientjournal; patientsäkerhet; remisser; delad situationsmedvetenhet.;

  Sammanfattning : Advanced home care (ASIH) enables the patient to stay at home rather than to stay hospitalized in connection with severe medical conditions, while simultaneously this Thesis demonstrates that this is in fact not completely unproblematic and without risk. This partly because ASIH proves to be a complex form of care with many different kind of collaterally ongoing care contacts and efforts of care and concern, partly since ASIH concurrently can assume an overview over the treatment process and collaboration or cooperation between several treatment agents from different kinds of organizations and/or operations during all hours. LÄS MER

 2. 2. Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Charlotte Castor; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemsjukvård; barn;

  Sammanfattning : Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Samtidigt varierar modeller för organisation, finansiering och genomförande av sjukvård i hemmet nationellt och internationellt och det kan vara svårt att överföra kunskap mellan länder och organisationer. LÄS MER

 3. 3. Mot nätverkssjukvård i komplex miljö - behov av en vetenskaplig syn på ledning för säker vård och effektiv resursanvändning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marianne Lagerstedt; KTH.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient safety; casestudy; safety; networked healthcare; command and control; concept; direction and coordination; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : Since 2008 advanced home healthcare agencies (ASiH) in a larger Swedish county council has underwent a transformation, to become part of a coming concept: networked healthcare (NVS). NVS means that intermediate multi-organizational healthcare (IMV) will be produced often in the home, and from 2013 to an increasing number of patients in different age groups with different diagnoses and medical conditions - in large variability of needs. LÄS MER