Sökning: "AP-PCR"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet AP-PCR.

 1. 1. Clostridium difficile-associated diarrhoea - aspects of hospital epidemiology and treatment

  Detta är en avhandling från Marlene Wullt, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Marlene Wullt; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; peracety ions; Lactobacillus plantarum 299v; metronidazole; fusidic acid; PCR-ribotyping; Clostridium difficile-associated diarrhoea; AP-PCR; Infections; acidified nitrite;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Clostridium difficile-associerad diarré - aspekter på sjukhusepidemiologi och behandling Sjukhusutbrott av diarré med Clostridium difficile upplev's i Sverige och internationellt som ett betydande problem. C. difficile är en bakterie som normalt kan förekomma i tarmen. LÄS MER

 2. 2. Bacterial colonisation and infection of the lower airways in cystic fibrosis : a microbiological and clinical study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Författare :Ferenc Karpati; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cystic fibrosis; sputum; Pseudomonas aeruginosa; Stenotrophomonas maltophilia; Burkholderia cepacia; PCR; AP-PCR; 16S RNA gene; DNA sequencing; heterogeneity; TNF-[alpha]; IL-8; ibuprofen;

  Sammanfattning : Pulmonary deterioration has remained the major cause of mortality in cystic fibrosis (C17) patients despite the considerable improvement of their survival due to more efficient therapy and centralised care. The progression of the CF lung disease is correlated to inflection with a limited number of colonising bacterial species. LÄS MER

 3. 3. Recurrent Streptococcal Pharyngotonsillitis Studies on etiology and treatment

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Arne Orrling; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; Infektioner; Otorhinolaryngology; Infections; Clindamycin.; Penicillin tolerance; Tonsillar surface fluid; treatment failure; Group A streptococci; hörsel- och talorganen; audiologi; audiology; Recurrent streptococcal pharyngotonsillitis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut faryngotonsillit orsakas till ca 40 % av betahaemolytiska grupp A streptokocker (GAS) och till ca 10% av andra bakterier. Ca 30% av fallen är virusutlösta och i ca 20% är genesen okänd. LÄS MER

 4. 4. Penicillin-Nonsusceptible Streptococcus pneumoniae in Malmö, Sweden. Aspects of Epidemiology, Microbiology and Genetics

  Detta är en avhandling från Intellecta docusys

  Författare :Percy Nilsson Wimar; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Day-care centers; Streptococcus pneumoniae; Penicillin-nonsusceptible; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Pneumokocker är den vanligaste bakteriella orsaken till öron- och lunginflammation, men kan också orsaka allvarliga och livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation hos både barn och vuxna. I Sverige är allvarlig pneumokocksjukdom bland äldre fortfarande den vanligaste dödliga infektionssjukdomen med en mortalitet kring 10 %. LÄS MER