Sökning: "AFFF"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet AFFF.

 1. 1. Fate of perfluoroalkyl acids in the aquatic environment with a focus on mass balance studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University

  Författare :Marko Filipovic; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PFAA; PFOS; AFFF; tap water; ground water; WWTP; mass balance; atmospheric deposition; rivers; Baltic Sea; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : Perfluoroalkyl substances (PFASs) are man-made chemicals. Their unique properties make them beneficial for a wide range of industrial and consumer product applications, such as in aqueous film forming foam (AFFF), durable water repellent clothing, hydraulic oils and food packaging materials. LÄS MER

 2. 2. Tommarp : kunglig produktionsort och klosterstad

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

  Författare :Lars Jönsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER