Sökning: "ADC imaging"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden ADC imaging.

 1. 1. Computational Diffusion MRI: Optimal Gradient Encoding Schemes

  Författare :Mohammad Alipoor; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gradient Encoding Scheme; ADC imaging; Diffusion MRI; D-optimal experiment design; Diffusion Tensor Imaging; Optimal Image acquisition; Second and Fourth Order Tensors.; Diffusion Kurtosis Imaging;

  Sammanfattning : Diffusion-weighted magnetic resonance imaging (dMRI) is a non-invasivestructural imaging technique that provides information about tissue microstructures.Quantitative measures derived from dMRI reflect pathologicaland developmental changes in living tissues such as human brain. LÄS MER

 2. 2. Diffusion MRI of Small Ischemic Brain Lesions: Technical aspects, clinical experiences and diagnostic criteria

  Detta är en avhandling från Department of Diagnostic Radiology, Lund University

  Författare :Bo Geijer; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; Metastasis; ADC; b; Infarct; MRI; Ischemia; Diffusion-Weighted; Diffusion; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledning: Stroke är en av de största folksjukdomarna. En patient med akut stroke behöver medicinsk omhändertagande vid en vårdenhet med specialkunskap. För att så tidigt som möjligt kunna planera omhändertagande och ta ställning till behandling är tillförlitlig diagnostik i akutskedet viktig. LÄS MER

 3. 3. Hyperpolarized 3He-diffusion MRI in evaluation of lung structure in emphysema. Validation and development of the method

  Detta är en avhandling från Department of Diagnostic Radiology, Lund University

  Författare :Sandra Diaz; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Helium; Hyperpolarized; MRI; ADC; Emphysema;

  Sammanfattning : Abstract COPD is a major cause of chronic morbidity and mortality throughout the world. It is a preventable and treatable disease. Smoking is the most commonly encountered risk factor for COPD and the habit now unfortunately starts at earlier ages than before. LÄS MER

 4. 4. Imaging and Treatment Outcome of Potentially Curable Prostate Cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sam Ladjevardi; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The over-all aim of the present study was to compare the results of treatment with curative intent, with conservative treatment in men with prostate cancer (PCa) without distant metastases.In a population-based cohort in Sweden, the predictive value of prostate-specific antigen (PSA) was evaluated and the relative survival of men considered plausible candidates for treatment with curative intent was investigated. LÄS MER

 5. 5. MRI at 3 T of brain functions and fibre tracts adjacent to intracranial tumors

  Detta är en avhandling från Diagnostisk radiologi, Lunds Universitet

  Författare :Danielle van Westen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; radiology; tomography; Clinical physics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; somatosensory cortex; diffusion magnetic resonance imaging; neoplasms; Functional Magnetic Resonance Imaging;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärntumörer är relativt vanligt förekommande och antalet nydiagnostiserade fall per år är i ökande. Vid utredning och uppföljning av patienter med misstänkt eller fastställd hjärntumör spelar bildgivande tekniker en betydande roll, med som förstahands metod magnetisk resonanstomografi (MR). LÄS MER