Sökning: "A Wahlin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden A Wahlin.

 1. 1. Den rationella inbrottstjuven?: en studie om rationalitet och rationellt handlande i brott

  Detta är en avhandling från The department of sociology, University of Lund

  Författare :Lottie Wahlin; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; burglary; purposive action; reasoning; risk; drugs; ethnographical studies; narratives; interviews; bounded rationality; situational; Rationality; Sociology; cultural context.; Rational Choice Theory; Sociologi; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien behandlar temat rationalitet och bostadsinbrott. Ett syfte har varit att undersöka rationalitet och rationellt handlande. Rationalitetsbegreppet är komplext och diskuteras och definieras olika i litteraturen. Den teoretiska referensramen har utgjorts av rationalitetsteorier, främst de s. LÄS MER

 2. 2. Periodontal health and disease in two adult populations in Sweden

  Detta är en avhandling från Faculty of Odontology, Malmö University

  Författare :Åsa Wahlin; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; Parodontit; Livskavlitet;

  Sammanfattning : This thesis deals with epidemiological data regarding periodontal disease from two different Swedish populations (Jönköping and Skåne). Background The studies focus on periodontal disease, a disease affecting a large part of the adult population. LÄS MER

 3. 3. Episodic memory functioning in very old age : Individual differences and utilization of cognitive support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Åke Wahlin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Episodic memory; aging; cognitive support; individual differences. Åke Wahlin; 1996 Number of pages 60:;

  Sammanfattning : Wahlin, Å. Episodic memory functioning in very old age: Individual differences and utilization ofcognitive support. Doctoral Dissertation, Department of Clinical Neuroscience and Family Medicine,Division of Geriatric Medicine, Karolinska Institute; and Stockholm Gerontology Research Center,Section of Psychology. LÄS MER

 4. 4. RAP1 at the Yeast Telomere

  Detta är en avhandling från Johan Wahlin, Dep. of Cell and Organism Biology, Sölvegatan 29, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Johan Wahlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cytogenetik; DNA-binding; Saccharomyces; yeast; telomeric repeat; telomere; RAP1; repressor activator protein 1; Genetics; cytogenetics; Genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det mesta av det genetiska materialet i en eukaryot cell finns samlat till kärnan och är organiserat i kromosomer. Varje gång en cell delas kopieras kromosomerna så att de båda resulterande cellerna får ett bibehållet kromosomantal. LÄS MER

 5. 5. Erythropoietic protoporphyria clinical and epidemiological aspects

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine at Huddinge University Hospital

  Författare :Staffan Wahlin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Erythropoietic protoporphyria; hematopoietic stem cell transplantation; vitamin D; ferrochelatase mutations; liver transplantation; phototoxicity; anemia; iron deficiency;

  Sammanfattning : Erythropoietic protoporphyria, EPP, is an inherited disease in which the main clinical manifestations are painful cutaneous sensitivity to intense light and liver disease which in some requires liver transplantation for survival. This thesis originated in questions and perceived limitations in understanding that accompanied the management of the patient in Study I. LÄS MER